Hopp direkte til innhold

Snorre Waage  Sand

Snorre Waage Sand

Senioradvokat

Kontaktinformasjon

Curriculum Vitae

Snorre Waage Sand er tilknyttet virksomhetsområdet Entreprise, hvor han bistår med juridisk rådgivning og tvisteløsning innen entrepriserett, kontraktsrett, selskapsrett og ansvarssaker. 

Innen entrepriseretten bistår Snorre både byggherrer, entreprenører og rådgivere i alle faser av prosjektet. Dette inkluderer utforming og forhandling av entreprisekontrakter, løpende rådgivning under gjennomføringsfasen, sluttoppgjørstvister og reklamasjoner.

Snorre har vært involvert i store og faktumtunge ansvarssaker. I tillegg har han bistått i flere saker hvor domstolen skal verdsette aksjeposter. Han skrev også masteroppgave om aksjens virkelig verdi ved uttreden og utelukkelse i aksjeselskaper.

Gjennom praksisen som advokat og en tidligere stilling som dommerfullmektig, har Snorre betydelig erfaring med tvisteløsning og komplekse tvister. Snorre har erfaring med alle former for domstolsbehandling, inkludert voldgift.

Arbeidsgivere

Annen erfaring

Utdanning

Relaterte saker