Hopp direkte til innhold

Snorre Waage  Sand

Snorre Waage Sand

Fast advokat

Kontaktinformasjon

Curriculum Vitae

Snorre Waage Sand er tilknyttet virksomhetsområdet Tvist, Prosedyre og Entreprise.

Han bistår med juridisk rådgivning innen entrepriserett, kontraktsrett og tvisteløsning. Snorre bistår aktører med forhandling av kontrakter, løpende rådgivning under prosjektene og prosessoppdrag. 

I tillegg har Snorre erfaring med selskapsrett og rettstvister om profesjonsansvar. 

Snorre har bred erfaring fra alle faser i en rettstvist, og har bistått i saker for både domstolen og voldgiftsretten. Som dommerfullmektig i Nord- og Sør-Gudbrandsdal tingretter, har han administrert og avgjort et stort antall rettssaker innenfor et vidt spekter av rettsområder. 

Han skrev masteroppgave om aksjens virkelig verdi ved uttreden og utelukkelse av aksjeeier.

Arbeidsgivere

Annen erfaring

Utdanning

Relaterte saker