Hopp direkte til innhold

Simen Angell Nicolaysen

Simen Angell Nicolaysen

Advokatfullmektig

Kontaktinformasjon


Curriculum Vitae

Simen Angell Nicolaysen er tilknyttet virksomhetsområdet Tvist, Prosedyre og Entreprise. Han arbeider i hovedsak med entrepriserett og kontrakter. Simen skrev masteroppgave med tittelen "Hvor langt strekker enerettsmodellen seg? En analyse av utvalgte nasjonale rettsregler i møte med det internasjonale, uregulerte pengespillmarkedet."

En av problemstillingene i masteroppgaven gjaldt internasjonal sivilprosess. Simen har dermed også kompetanse innenfor dette feltet, med særlig fokus på Luganokonvensjonen.

Arbeidsgivere

Utdanning

2012 - 2017 Universitet i Tromsø - Master i rettsvitenskap