Hopp direkte til innhold

Rune Tjomsås Andersen

Rune Tjomsås Andersen

Partner

Kontaktinformasjon

Curriculum Vitae

Rune har særlige kvalifikasjoner innen skatterett og selskapsrett, og har bred erfaring fra fagfeltene fra både offentlig og privat sektor. Han har bakgrunn fra Finansdepartementets Skattelovavdeling, og har erfaring fra lovgivnings- og utvalgsarbeid. Han har spisskompetanse innen petroleumsskatt, eiendomsskatt, alminnelig bedriftsbeskatning og internasjonal skatterett.

Rune bistår nasjonale og internasjonale klienter i ulike bransjer og sektorer med skatterettslige og selskapsrettslige spørsmål, og bistår hovedsakelig innenfor transaksjoner, fusjoner og oppkjøp, internprising, kontraktsforhandlinger, tvisteløsning, skatterett, eiendomsskatt, skatteforvaltningsrett og selskapsrett. I tillegg bistår han regelmessig i saker som gjelder merverdiavgift og særavgifter. Rune påtar seg regelmessig prosedyreoppdrag innenfor skatte- og avgiftsrett, herunder eiendomsskatt, samt selskapsrett mv. Videre har han lang erfaring med å lede den juridiske siden av prosjekter som involverer store offentlige og private subjekter, og som reiser kompliserte juridiske spørsmål knyttet til skatte- og avgiftsrett så vel som andre fagområder.

Rune har i en årrekke bistått en lang rekke aktører innen petroleumssektoren både nasjonalt og internasjonalt, særlig i forhold til transaksjoner og oppkjøp, avtaleforhandlinger og avtaleutforming, tvisteløsning, løpende rådgivning og utredningsoppdrag knyttet til skatt. Han har også jevnlig bistått i saker som gjelder lisenser og rammebetingelser for olje- og gassindustrien.

Legal 500 siterer kilder på at Rune er "brilliant".

Arbeidsgivere

Utdanning

Relaterte saker