Hopp direkte til innhold

Rune Njøs Jacobsen

Rune Njøs Jacobsen

Partner

Kontaktinformasjon

Curriculum Vitae

Rune Njøs Jacobsen er tilknyttet M&A-avdelingen og energiavdelingen. 

Njøs Jacobsen har lang erfaring innenfor områdene erstatningsrett og forsikringsrett, hvor han har vært juridisk rådgiver for norske og utenlandske forsikringsselskaper, andre næringslivskunder og private. 

Njøs Jacobsen yter tjenester blant annet knyttet til saker innenfor alminnelig erstatningsrett, profesjonsansvar, styreansvar, bilansvar mv. Videre har han lang erfaring som rådgiver når det gjelder utarbeidelse av forsikringsvilkår, forsikringsoppgjør, forsikringsskadeskjønn, betenkninger og prosedyre. Han har gjennom mange år bistått de fleste større skadeforsikringsselskaper i Norge og Norsk Naturskadepool med betenkningsarbeid, i tingskadeoppgjør samt i saker vedrørende regresskrav. En rekke saker er prosedert for retten. Han har også lang erfaring med saker innenfor yrkesskadeforsikring og personskade. 

Njøs Jacobsen har også arbeidet med en rekke skadesaker knyttet til utenlandske forsikringsgivere. Dette gjelder både saker vedrørende ulike former for byggerisiko- og prosjektforsikringer, samt saker som har sitt utspring i ulykker innenfor luftfarts- og offshorenæringen. 

Han har vært medlem av Advokatforeningens lovutvalg for forsikring. 

Arbeidsgivere

Utdanning

Relaterte saker