Hopp direkte til innhold

Reidar Smedsvig

Reidar Smedsvig

Partner

Curriculum Vitae

Reidar Smedsvig er primært tilknyttet virksomhetsområdet Tvist, Prosedyre & Entreprise, samt M&A.

Smedsvig har bred og omfattende erfaring innenfor store deler av det forretningsjuridiske området. I særdeleshet arbeider han innenfor fagområdene transaksjoner og selskapsrett; samt leveranse-, tilvirknings- og entreprisekontrakter. Arbeidet består av rådgivning, samt av tvisteløsning og prosedyre.

Innenfor transaksjoner har Smedsvig ledet og/eller bistått i en rekke store og kompliserte aksje- og virksomhetssalg, samt finansierings-, investerings- og restruktureringsprosjekter. Bistanden har knyttet seg til hele prosessen fra strukturering; via due diligence-gjennomgang, kontraktsutforming og forhandlinger; til gjennomføring og etterarbeid. Innenfor selskapsrett har Smedsvig mye erfaring med løpende rådgivning og oppfølging av styre- og øvrig ledelse, og har arbeidet mye med spørsmål knyttet til ledelsens handleplikt og ansvar der selskapet har økonomiske vanskeligheter.

Arbeid med transaksjoner og selskapsrett krever ofte stor grad av koordinering med og ledelse av spesialister på andre rettsområder, som blant annet skatterett, finansieringsrett, arbeidsrett, konkurranserett og ulike regulatoriske spørsmål; samt med spesialkompetanse på økonomiske og regnskapsmessige spørsmål. Smedsvig har både ledet og vært del av slike prosesser.

På det kontraktsrettslige området har Smedsvig betydelig erfaring med utforming og forhandling av kontrakter, oppfølging av kontraktsarbeidet med blant annet endringshåndtering, samt tvisteløsning etter at kontraktsarbeidet er gjennomført. Arbeidet har i stor grad knyttet seg til leveranser til olje- og gassindustrien, samt til landentrepriser mv.

Smedsvig har ført en rekke store tvistesaker både for alminnelige domstoler og ved voldgift. Blant tvistesakene han har arbeidet mye med de siste årene inngår blant annet problemstillinger knyttet til oppgjør for aksjetransaksjoner, ansvar under skadesløsholdelser og garantier, styre- og ledelsesansvar ved konkurs, hevingsoppgjør i kjøps- og tilvirkningskontrakter, sluttoppgjør ved entrepriser mv.

Arbeidsgivere

Utdanning

Språk

Relaterte saker