Hopp direkte til innhold

Per Kristian Ramsland

Per Kristian Ramsland

Partner

Kontaktinformasjon

Curriculum Vitae

Per Kristian Ramsland er tilknyttet virksomhetsområdet M&A.

Ramsland har omfattende erfaring med transaksjoner (M&A), generell selskapsrett, restruktureringer, kapitalmarkedstransaksjoner og finansregulatorisk bistand, og bistår finansinstitusjoner, verdipapirforetak og fond, industrielle aktører, PE/Venture-selskap og investeringsselskap.

Innen selskapsrett har Ramsland bistått flere større konsern med store omorganiseringer av sin virksomhet. Dette inkluderer vurderinger av hvilke alternative modeller som foreligger, samt gjennomføringen av de ulike selskapsrettslige vedtak for å oppnå ønsket organisering. Denne typen bistand tangerer andre rettsområder, så som skatterett, finansieringsrett tilknyttet fremmedkapitalavtaler og arbeidsrett, og Ramsland har gjennomgående fungert som prosjektleder ved slike større omorganiseringer for å sikre en samlet leveranse for å muliggjøre en vellykket omorganisering.

Innen M&A har Ramsland bistått som rådgiver ved en lang rekke aksje- og virksomhetstransaksjoner siden 2003. Bistanden spenner fra mindre oppkjøp/salg til store strategiske transaksjoner. En betydelig del av transaksjonene har vært knyttet til olje- og gassindustrien i Norge.

Innen kapitalmarkedsrett har Ramsland bistått noterte foretak og obligasjonslån med løpende forpliktelser overfor Oslo Børs samt ved gjennomføring av oppkjøp- og kapitalforhøyelser. I tillegg har Ramsland bistått meglerhus med opprettelse av såkalte syndikat (alternative investeringsfond) og forvaltningsselskap i forbindelse med opprettelse av verdipapirfond.

Innen restruktureringer/insolvensrett, har Ramsland bistått i flere større restruktureringer av konkurstruet virksomhet og styrene i tilknytning til handle- og aktivitetsplikten etter aksjeloven.

Arbeidsgivere

Utdanning

 

Relaterte saker