Hopp direkte til innhold

Odd-Harald B. Wasenden

Odd-Harald B. Wasenden

Partner

Kontaktinformasjon

Curriculum Vitae

Odd-Harald er tilknyttet energiavdelingen.

Odd-Harald er anerkjent som en av Norges fremste advokater innenfor fornybar energi- og klimarett og arbeider bredt innenfor energi- og petroleumsrett, kontraktsrett, børs- og verdipapirrett og miljørett. 

Han har betydelig erfaring som rådgiver innenfor energisektoren, og har bistått en rekke norske og internasjonale aktører i kontraktsrettslige forhold, regulatoriske spørsmål og myndighetskontakt, i transaksjoner og i tvistesaker. Dertil har han omfattende erfaring fra «in-house» arbeid.

Han har videre spesialkompetanse knyttet til finansmarkedsregulering og yter bistand i forbindelse med handel med energi, utslippskvoter og finansielle instrumenter.

Odd-Harald er rangert av ratingbyrået Legal 500. Deres kilder uttaler at "Odd-Harald Wasenden always provides the best expert advice and has a unique insight into the business of physical and financial trading", og sier videre at han er "a very professional, dedicated and efficient lawyer".

Arbeidsgivere

Utdanning

Publikasjoner

 

Relaterte saker