Hopp direkte til innhold

Mira Tengesdal Torstenbø

Mira Tengesdal Torstenbø

Partner

Kontaktinformasjon

Curriculum Vitae

Mira Tengesdal Torstenbø er tilknyttet virksomhetsområdet Arbeidsliv.

Mira er spesialist innen arbeidsrett. Hun har over 12 års erfaring innenfor et bredt spekter av arbeidsretten hvor bistanden særlig har vært knyttet til oppsigelsesprosesser, avskjed, disiplinærreaksjoner, arbeidstidsordninger, arbeidsgivers styringsrett og varslingssaker. Mira har bistått flere klienter i forbindelse med pålegg og overtredelsesgebyr fra både Arbeidstilsynet og Direktoratet for arbeidstilsynet. Videre har hun lang erfaring med kollektiv arbeidsrett og bistår jevnlig innen tariffaglige spørsmål. Hun har jobbet særlig tett mot olje- og gassektoren og har en betydelig kunnskap om utfordringer innen sektoren.

Torstenbø har vært både dommer og dommerfullmektig ved Stavanger tingrett og har bred erfaring innenfor tvisteløsning. Hun har også vært en del av rettsmeklingsteamet i Stavanger tingrett. Torstenbø har betydelig prosedyreerfaring og er medlem av Advokatforeningens lovutvalg for sivilprosess og voldgift.

Torstenbø har også ledererfaring i rollen som avdelingsleder for arbeidsrettsgruppen i et annet advokatfirma. Videre er hun er en ettertraktet foredragsholder og gir også jevnlig manuduksjoner om både individuell og kollektiv arbeidsrett for Universitetet i Stavanger. Hun har også jobbet for ambassaden i Seoul i Sør-Korea, hvor hun jobbet tett med NBA (Norwegian Business Association) og samarbeidet med flere norske oljeselskap som opererte i området. Torstenbø har også jobbet med EU-rett i Brussel for et advokatfirma.

Torstenbø har også erfaring som forsvarer og har blant annet arbeidet med økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet. Videre har hun erfaring med arbeid knyttet til foretaksstraff.

Klientene beskriver Torstenbø som en engasjert advokat som strekker seg langt for å oppnå det beste resultatet. Hun er opptatt av å balansere de juridiske aspektene i saken mot klientens kommersielle hensyn, noe som gjør henne til en strategisk rådgiver og sparringspartner i viktige bedriftsøkonomiske beslutninger. 

Arbeidsgivere

Utdanning

Publikasjoner

Relaterte saker