Hopp direkte til innhold

Martin Hoff

Martin Hoff

Juridisk rådgiver

Kontaktinformasjon

Curriculum Vitae

Martin er tilknyttet virksomhetsområdet Tvist og Prosedyre.  

I tillegg til en mastergrad i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen har Martin en LL.M. i International Dispute Resolution fra King's College London hvor han fordypet seg i internasjonal voldgift, forhandlingsteknikk og menneskerettigheter. 

Som masteroppgave skrev Martin en komparativ analyse av hvordan valg av lovgivningsmodell påvirker rekkevidden av taushetsplikt i internasjonal voldgift, med vekt på norsk, engelsk og australsk rett.  

Arbeidsgivere

Annen erfaring

Utdanning