Hopp direkte til innhold

Marianne Raa Bjaaland

Marianne Raa Bjaaland

Partner

Kontaktinformasjon

Kompetanse

Curriculum Vitae

Marianne er tilknyttet virksomhetsområdet Næringseiendom. 

Hun har det siste tiåret bistått større boligutviklere i strukturering og gjennomføring av utbyggingsprosjekter fra kjøpsfasen og helt til salg av de enkelte boligene. Hun legger vekt på å se helheten i prosjektet samt vurdere de ulike risikoelementene. Hun har en tett oppfølging i sakene. Marianne er opptatt av at rådene er godt juridisk forankret og tar hensyn til klientenes kommersielle interesser.

Marianne har opparbeidet seg en omfattende erfaring med strukturering av eiendommer, utbyggingsavtaler, seksjonering og bruk av borettslagsmodellen. Hun har også god kjennskap til entrepriserett og spørsmål knyttet til forvaltning av eierskap og drift, inkludert eierseksjonssameier og borettslag. Marianne har også hatt mange oppdrag de siste tiårene innenfor generell bolig- og husleierett, plan- og bygningsrett og eiendomsmeglingsrett.  

Hun har bred erfaring fra både offentlig og privat virksomhet. Fra sin arbeidstid i departementet fikk hun grundig kjennskap til arbeid med lovrevisjoner, politiske prosesser og informasjonsformidling.  

Marianne har også utgitt boken “Eiendomsprosjekter”, samt at har hun skrevet Karnovs lovkommentarer til eierseksjonsloven.

Arbeidsgivere

Utdanning

Verv og medlemskap

Publikasjoner

Relaterte saker