Hopp direkte til innhold

Marianne Lutterloh Ljones

Marianne Lutterloh Ljones

Senioradvokat

Kontaktinformasjon

Curriculum Vitae

Marianne er tilknyttet virksomhetsområdet Næringsliv, Teknologi og Innovasjon.

Marianne jobber i all hovedsak med ulike spørsmål knyttet til personvern, herunder bistand med etterlevelse av personvernregelverket (GDPR med tilhørende regelverk). Marianne har flere års erfaring med å bistå både offentlige og private norske og internasjonale klienter innenfor det personvernrettslige- og arbeidsrettslige området. Hun har blant annet erfaring med utarbeidelse og tilpasning av ulike avtaletyper, bistand i forbindelse med transaksjoner, samt ulike roller i forbindelse med de mangeartede tvister som oppstår i og i tilknytning til personvern og arbeidsliv.

Arbeidsgivere

Utdanning

Relaterte saker