Hopp direkte til innhold

Maiken Handberg

Maiken Handberg

Advokatfullmektig

Kontaktinformasjon

Kompetanse

Curriculum Vitae

Maiken Handberg er tilknyttet virksomhetsområdet Arbeidsliv.

Maiken bistår primært norske og internasjonale klienter med juridisk rådgivning, tvisteløsning og prosedyre i saker som gjelder arbeidsrett. Hun har bistått selskaper i både privat og offentlig sektor i personalsaker og omfattende arbeidskonflikter, herunder varslingssaker og tvister relatert til ulike typer av samarbeid.

Maiken har erfaring med tvisteløsning og prosedyre i forbindelse med oppsigelse, avskjedigelse, omorganisering og permittering.

Maiken skrev sin masteroppgave innen arbeidsrett med temaet «Innleide arbeidstakeres rett til fast ansettelse hos innleier». Hun har inngående kunnskaper om midlertidig arbeidskraft og har bistått med rammeavtaler til regulering av midlertidig arbeid.

Arbeidsgivere

Annen erfaring

Utdanning

Relaterte saker