Hopp direkte til innhold

Magnus Høegh Krohn Viddal

Magnus Høegh Krohn Viddal

Senioradvokat

Kontaktinformasjon

Curriculum Vitae

Magnus Høegh Krohn Viddal er tilknyttet virksomhetsområdet Anskaffelser og Konkurranserett.

Han rådgir klienter innenfor alle aspekter av konkurranseretten og har tidligere bistått klienter i forbindelse med etterforskningssaker for Konkurransetilsynet og EFTAs Overvåkningsorgan, sistnevnte først og fremst knyttet til etterforskningen av Widerøes opptreden i forbindelse med tilbudsinngivelse på anbudsruter (FOT-ruter) i Norge. Viddal bistår også norske og internasjonale klienter med meldinger om foretakssammenslutninger til Konkurransetilsynet og EU-kommisjonen samt konkurranserettslig compliance-arbeid.  Han var også en del av forvalter-teamet i MECA/Mekonomen-fusjonen. 

Foruten konkurranserett og offentlige anskaffelser bistår Viddal klienter i spørsmål knyttet til ulike sektorregulatoriske regelverk som transport, legemidler/medisinskteknisk utstyr/medisinsk forbruksmateriell, næringsmidler/kosttilskudd/kosmetikk og eksportkontroll/sanksjoner, i tillegg til generell offentlig forvaltningsrett. 

I perioden januar til juli 2020 var han Seconded Associate i avdelingen for Antitrust, Competition and Trade ved advokatfirmaet Freshfields Bruckhaus Deringers London-kontor, hvor han blant annet arbeidet for en av Freshfields største klienter i pågående etterforskningssaker for EU-kommisjonen og det engelske Competition and Markets Authority. Videre bisto han internasjonale Private Equity-fond i fusjonssaker for EU-kommisjonen og med vurdering av meldeplikt for direkte investering i utlandet (FDI).  

I tillegg til master i rettsvitenskap, har han engelsk årsenhet (60 stp) fra Universitetet i Oslo. 

Hans masteroppgave omhandlet hovedsakelig selskapsrett og hadde tittelen "Norskregistrert utenlandsk foretak (NUF) som alternativ til AS".

Arbeidsgivere

Utdanning

Relaterte saker