Hopp direkte til innhold

Linn Kvade Rannekleiv

Linn Kvade Rannekleiv

Partner

Kontaktinformasjon

Curriculum Vitae

Linn Kvade Rannekleiv er tilknyttet virksomhetsområdet Tvist, Prosedyre og Entreprise. 

Linn har bred kompetanse innenfor prosedyre, voldgift, tvisteløsning og alminnelig forretningsjuridisk rådgivning, og har vært involvert i flere prinsipielle saker for alle instanser i domstolene.

Hun har erfaring med å håndtere store og komplekse krav og tvister, hovedsakelig knyttet til profesjonsansvar, styre- og ledelsesansvar, og ulike typer forsikringsdekninger. Hun har særskilt kompetanse innenfor reivsoransvar. 

Forsikringstvistene hun har arbeidet med omfatter et vidt spekter av saker, blant annet dekningsspørsmål og defence claims innenfor bedrifts- og ansvarsforsikring, produktansvar, reiseforsikring og avbruddsforsikring. Hun har bistått både norske og utenlandske forsikringsselskaper, forsikringsformidlere og reassurandører. 

Linn har i tillegg håndtert flere saker for både nasjonale og internasjonale finansinstitusjoner, og har bistått flere utenlandske advokatfirmaer i forbindelse med tvister i Norge. Hun har vært representert og vært involvert i flere gruppesøksmål på vegne av både norske og internasjonal klienter.

Linn er rangert innenfor forsikringsrett av Legal 500 i kategorien Rising Star og i Finansavisen årlige advokatundersøkelse.

Arbeidsgivere

Annen erfaring

Utdanning

Relaterte saker