Hopp direkte til innhold

Knut Martinsen

Knut Martinsen

Partner

Kontaktinformasjon

Curriculum Vitae

Knut er tilknyttet M&A-avdelingen i Arntzen de Besche med spesielt fokus på teknologiselskaper og selskaper med teknologi som sitt fremste verdibudskap. Knut jobber med selskaper i alle faser, helt fra start-up selskaper, selskaper med behov for finansiering (egenkapital og fremmedfinansiering), selskaper som gjennomgår finansiell restrukturering og alle former for exit- og salgsprosesser. Ved å arbeide med alle de ulike fasene et selskap kan gå gjennom har Knut opparbeidet et sterkt innblikk og forståelse for de ulike aspektene som må hensyntas i de ulike fasene i et selskaps liv.

I tillegg med M&A har Knut god erfaring med å rådgi klienter innen alle typer av IT tjenester, fra grunnleggende driftstjenester til anskaffelse av avanserte IT systemer.

Arbeidsgivere

Utdanning

 

Relaterte saker