Hopp direkte til innhold

Knut Aleksander L. Rabl-Vøien

Knut Aleksander L. Rabl-Vøien

Senioradvokat

Kontaktinformasjon


Curriculum Vitae

Knut Aleksander er tilknyttet tvisteløsning- og prosedyregruppen i Oslo.

Knut Aleksander bistår først og fremst innen det forretningsjuridiske området, med hovedvekt på tvisteløsning og prosedyre innenfor den sentrale avtale- og kontraktsretten. Han har meget god kompetanse på sivilprosess og voldgiftsprosess, samt tilhørende felter som Luganokonkonvensjonen. I tillegg har han lang erfaring innen tvangsfullbyrdelse, herunder sikring av ulike krav og realisering, samt konkurs, herunder begjæringer, omstøtelsesspørsmål mv.

Han har prosedert saker for tingrett, lagmannsrett og voldgiftsrett.

Han har tidligere erfaring fra Finanstilsynet, som dommerfullmektig og tingrettsdommer ved Namdal tingrett, samt universitetslektor ved Universitetet i Bergen. 

Arbeidsgivere

Utdanning