Hopp direkte til innhold

Knud Jacob Knudsen

Knud Jacob Knudsen

Partner

Kontaktinformasjon

Curriculum Vitae

Knud leder entreprisegruppen i Oslo, og har i mange år og har bistått både byggherrer, entreprenører og prosjekterende i alle faser av byggeprosjekter – fra tilbudsfasen til sluttoppgjøret. Han har grundig kjennskap til standardkontraktene for bygg og anlegg. I tillegg til tradisjonelle entrepriseavtaler har Knudsen også erfaring med målprisavtaler, prosjektsamarbeid/arbeidsfellesskap og joint ventures.

I tillegg til entrepriserettslig rådgivning, bistår Knudsen ved tvisteløsning. Han har ført et stort antall saker for tingretten, lagmannsrettene og Høyesterett, samt voldgiftsretter – både i Norge og ved ICC i Paris. Han har møterett for Høyesterett fra 2004.

Knud er rangert av ratingbyråene Chambers og Legal 500.

Chambers' kilder omtaler at "he is available 24/7 if we want or have the need to discuss a case with him. He also shows great care for the people he is representing and is able to adjust his strategy to make his clients feel comfortable during a legal process, when they sometimes are under big pressure.“ Legal 500s kilder siterer at Knud er "a perfect communicator."

Legal 500s kilder uttaler at "Knud Knudsen is a very good practitioner."

Knud er medlem av fagutvalget for sivilprosess ved Juristenes utdanningssenter, og han har holdt en rekke foredrag, blant annet på Det årlige sivilprosesskurset og Advokatenes fagdager.

Arbeidsgivere

Utdanning

Relaterte saker