Hopp direkte til innhold

Knud Jacob Knudsen

Knud Jacob Knudsen

Partner

Kontaktinformasjon

Curriculum Vitae

Knud leder entreprisegruppen i Oslo, og har i mange år bistått både norske og utenlandske aktører i alle faser av byggeprosjekter – fra tilbud til sluttoppgjør. 

Han har grundig kjennskap til standardkontraktene for bygg og anlegg, tilvirkningskontrakter og skipsbygningskontrakter. I tillegg har Knud bred erfaring med samspillskontraker, målprisavtaler og ulike former for prosjektsamarbeid.

Knud har den siste tiden særlig engasjert seg i arbeidet med bærekraft innenfor bygg- og anleggsbransjen, og har blant annet spisskompetanse på BREEAM-sertifisering av bygg. 

I tillegg til entrepriserettslig rådgivning og tvisteløsning, bistår Knud ved tvisteløsning innenfor flere andre rettsområder, blant annet selskapsrett, arbeidsrett, saker om profesjonsansvar og generell kontraktsrett. Han har ført et stort antall saker for tingrettene og lagmannsrettene. Han har også prosedert flere saker i Høyesterett, og fikk møterett for Høyesterett i 2004.

Knud har vært advokat i en rekke nasjonale og internasjonale voldgiftssaker, og har blant annet prosedert saker ved ICC i Paris og SCC i Stockholm. 

Knud legger stor vekt på å være tilgjengelig og å ha en tett oppfølgning i alle saker. Han gir klare og balanserte råd som er godt juridisk forankret og tar hensyn til kundenes kommersielle interesser. 

Knud er anerkjent av ratingbyråene Chambers og Legal 500. 

Chambers' kilder omtaler at "he is available 24/7 if we want or have the need to discuss a case with him. He also shows great care for the people he is representing and is able to adjust his strategy to make his clients feel comfortable during a legal process, when they sometimes are under big pressure.“ 

Legal 500s kilder siterer at Knud er "a perfect communicator" og at "Knud Knudsen is a very good practitioner."

Arbeidsgivere

Utdanning

Relaterte saker