Hopp direkte til innhold

Knud Jacob Knudsen

Knud Jacob Knudsen

Partner

Kontaktinformasjon

Curriculum Vitae

Knud leder entreprisegruppen i Oslo, og har i mange år og har bistått både byggherrer, entreprenører og prosjekterende i alle faser av byggeprosjekter – fra tilbudsfasen til sluttoppgjøret. Han har grundig kjennskap til standardkontraktene for bygg og anlegg. I tillegg til tradisjonelle entrepriseavtaler har Knudsen også erfaring med målprisavtaler, prosjektsamarbeid/arbeidsfellesskap og joint ventures.

I tillegg til entrepriserettslig rådgivning, bistår Knudsen ved tvisteløsning. Han har ført et stort antall saker for tingretten, lagmannsrettene og Høyesterett, samt voldgiftsretter – både i Norge og ved ICC i Paris. Han har møterett for Høyesterett fra 2004.

Legal 500s kilder siterer at Knud er "a perfect communicator."

Knud er medlem av fagutvalget for sivilprosess ved Juristenes utdanningssenter, og han har holdt en rekke foredrag, blant annet på Det årlige sivilprosesskurset og Advokatenes fagdager.

Knud er CSR-ansvarlig partner i Arntzen de Besche. 

Arbeidsgivere

Utdanning

Relaterte saker