Hopp direkte til innhold

Karl Rosén

Curriculum Vitae

Karl Rosén er tilknyttet virksomhetsområdet Bank, Finans og Insolvens. 

Han yter bistand innen finans vedrørende forretningsutvikling, rammebetingelser, strukturforhold, organisering og virksomhetsstyring, transaksjoner og tvister. 

Han er anerkjent som en av landets ledende advokater på området, og klientene omfatter banker, kredittforetak, forsikringsselskaper, verdipapirforetak, fondsselskaper mv. 

Rosén har også utgitt en rekke bøker og artikler innen sine spesialfelter.

Rosén er rangert som en av Norges fremste eksperter innen sine spesialområder i Chambers, Legal 500 og Client Choice  Han er også rangert som up-and-coming innen bank og finans i Finansavisens årlige advokatundersøkelse for 2017. Chambers' kilder siterer at Karl "has some really remarkable strengths, such as his in-depth knowledge; he sees both the details and the overall perspective, which is really impressive". Legal 500s kilder siterer at Karl er "one of the best for regulatory advice". 

Rosén er tilknyttet Senter for finansregulering ved BI Handelshøyskolen, og er foredragsholder for bl.a. JUS, Bankjuridisk forening og Eiendom Norge. Rosén er veileder og sensor ved både UiB og UiO, og var i perioden 2006-2011 redaktør for Tidsskrift for Eiendomsrett utgitt av Gyldendal Akademisk.

Arbeidsgivere

Utdanning

Publikasjoner

 

Relaterte saker