Hopp direkte til innhold

Kåre I. Moljord

Kåre I. Moljord

Partner

Kontaktinformasjon

Curriculum Vitae

Moljord er tilknyttet virksomhetsområdet Tvist, Prosedyre og Entreprise, og har møterett for Høyesterett.

Kåre I. Moljord har bred erfaring innen det forretningsjuridiske området, med spesialområder innen erstatnings- og forsikringsrett, profesjonsansvar og kontraktsrettslige, selskapsrettslige, regnskapsrettslige og skatterettslige problemstillinger, særlig i tilknytning til profesjonsansvar og virksomhetsoverdragelse og fusjon/fisjon.

Moljord prosederer jevnlig innen sine spesialområder, og har prosedert prinsippsaker om selskapsrettslige og avgiftsrettslige spørsmål i Høyesterett. Moljord anvendes også som voldgiftsdommer og skjønnsmann og er oppført på listen over anbefalte voldgiftsdommere hos Oslo Chamber of Commerce, Institutt for Voldgift og Alternativ Tvisteløsning.

Moljord er leder av Advokatforeningens Disiplinærutvalg og har skrevet en rekke fagartikler bl.a. om selskapsrettslige, regnskapsrettslige og advokatetiske spørsmål.

Kåre I. Moljord ble i 2013 rangert blant de 10 beste advokatene innen sivilrettslig prosedyre i Finansavisens årlige Advokatundersøkelse. Legal 500 siterer kilder på at Moljord er «excellent litigator» og «trustworthy» (Dispute Resolution) og har ”the professional credentials that the market needs" (Insurance).

Arbeidsgivere

Utdanning

Publikasjoner

Relaterte saker