Hopp direkte til innhold

Julie Almedal Hellevik

Julie Almedal Hellevik

Fast advokat

Kontaktinformasjon

Curriculum Vitae

Julie er tilknyttet virksomhetsområdet Entreprise.

Hun er spesialisert innenfor generell kontraktsrett og tvisteløsning, og har særskilt kompetanse innen entrepriserett. 

Julie bistår nasjonale og internasjonale aktører i alle faser av et prosjekt. Det vil si utvikling av kontrakter og prosjektstrukturer, løpende rådgivning i gjennomføringsfasen, risikoanalyser og håndtering av eventuelle uenigheter i forbindelse med sluttoppgjør. Dette gjelder entreprisekontrakter og rådgiverkontrakter innen både bygg og anlegg. 

Arbeidserfaringen har gitt Julie god forståelse for de kommersielle og tekniske utfordringene i bygg- og anleggsbransjen. 

Hun har betydelig erfaring med tvisteløsning og prosess, og har prosedert saker for både tingrett, lagmannsrett og voldgiftsretten. Julie har vært prosessfullmektig i en av de største entreprisetvistene i Norge. 

Julie holder jevnlig foredrag for aktørene i bygg- og anleggsbransjen.

Arbeidsgivere

Utdanning

Publikasjoner

Relaterte saker