Hopp direkte til innhold

Jørgen Birkeland

Jørgen Birkeland

Senioradvokat

Kontaktinformasjon

Curriculum Vitae

Jørgen Birkeland er tilknyttet virksomhetsområdet Entreprise.

Han har omfattende erfaring innenfor kontraktsrett, med særlig vekt på entreprisesaker, og bistår både byggherrer, entreprenører og prosjekterende i alle faser av byggeprosjekter. Dette omfatter utarbeidelse av kontrakter, kontraktsforhandlinger, oppfølging av pågående prosjekter, sluttoppgjør og mangelshåndtering. Jørgen er jevnlig i retten med saker innenfor sine fagområder.

Han har som juridisk sjef i Standard Norge hatt ansvaret for utviklingen av nye og reviderte standardkontrakter innenfor bygg og anlegg i Norge. Jørgen var prosjektleder for utvikling av standardkontraktene for utførelsesentrepriser (NS 8405 og NS 8406), totalentrepriser (NS 8407), underentrepriser (NS 8415, NS 8416 og NS 8417), prosjektering og rådgivning (NS 8401 og NS 8402), samt NS 8404 og NS 8430. Han var også prosjektleder for utviklingen av standardkontraktene for avtaler inngått etter bustadoppføringslova og håndverkertjenesteloven.

Jørgen har arbeidet i Arbeidstilsynet, hvor han ledet arbeidsgruppen som utarbeidet den gjeldende byggherreforskriften. Han har derfor spesialkompetanse om HMS i bygg og anlegg. Med sin bakgrunn fra Standard Norge og Arbeidstilsynet er han vant med å samarbeide med andre yrkesgrupper, og evner å sette seg raskt inn i tekniske forhold.

Gjennom de siste 15 årene har Jørgen holdt over hundre foredrag om ulike temaer innenfor entrepriserett, og om byggherreforskriften og HMS. Han er derfor en erfaren foredragsholder, og får meget gode tilbakemeldinger på sine foredrag. Jørgen har vært medforfatter av de to juridiske fagbøkene "Kommentarer til NS 8401 og NS 8402" og "Bustadoppføringslova – Avtaledokumenter med kommentarer".

Arbeidsgivere

Utdanning

Relaterte saker