Hopp direkte til innhold

John Egil Bergem

John Egil Bergem

Partner

Kontaktinformasjon


Curriculum Vitae

John Egil er tilknyttet virksomhetsområdet Tvist, Prosedyre og Entreprise, og har møterett for Høyesterett.

John Egil bistår først og fremst innen forvaltningsrett, ekspropriasjon, fast eiendom, kontraktsrett og prosedyre. Han har verv som voldgiftsdommer og mekler og har vært medlem av flere offentlige utredningsutvalg.

Han har blant annet tidligere erfaring som vitenskapelig assistent ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo, dommerfullmektig ved Kristiansand Sorenskriverembete, konsulent og lovrådgiver ved Justisdepartementets lovavdeling, som domstolleder og Advokatfirmaet Schjødt. 

Arbeidsgivere

Utdanning 


Relaterte saker