Hopp direkte til innhold

Janne Riveland Bydal (permisjon)

Janne Riveland Bydal (permisjon)

Fast advokat

Kontaktinformasjon

Curriculum Vitae

Janne er tilknyttet virksomhetsområdet Tvist og Prosedyre, og har tidligere vært tilknyttet virksomhetsområdet Anskaffelser og Konkurranserett.

Hun bistår med generell juridisk rådgivning innen avtale- og kontraktsrett. I tillegg har hun erfaring med offentlig rett, plan- og bygningsrett og bistår klienter med ulike ekspropriasjonsrettslige problemstillinger og reguleringsprosesser. 

Janne har omfattende og bred erfaring innen tvisteløsning for domstolene. Som dommerfullmektig i Oslo tingrett har hun forberedt, administrert og avsagt dom i et stort antall rettssaker innenfor et vidt spekter av rettsområder. Hun bistår klienter i alle faser av en rettstvist, og har erfaring med utenrettslig mekling, midlertidig sikring og rettsmekling. Gjennom en «legal intern»-stilling i Washington DC, har hun også erfaring fra det amerikanske domstolsystemet.  

Janne har erfaring med arbeidsrett fra et stort statlig eid aksjeselskap, og hennes masteroppgave omhandlet “Right to Employment when Returning from Prison to Society”.

Arbeidsgivere

Utdanning

Språk

Relaterte saker