Hopp direkte til innhold

Jan Olav Aabø

Jan Olav Aabø

Partner

Kontaktinformasjon

Curriculum Vitae

Jan Olav er tilknyttet virksomhetsområdet Tvist og Prosedyre.

Han arbeider med tvistesaker innenfor en rekke bransjer og rettsområder, med hovedvekt på tvistesaker om ledelses- og profesjonsansvar og tvister som springer ut av transaksjoner. Han jobber ofte med tvistesaker hvor god regnskaps- og økonomiforståelse er påkrevd.

I tillegg til bakgrunnen som tvisteløsningsadvokat, har Jan Olav erfaring som General Counsel i et av de fem store revisjons- og konsulentselskapene. Han har også arbeidet i et selskap som investerer i tvistesaker, og har utstrakt erfaring med å gjennomføre due diligence på omtvistede krav. Hans varierte bakgrunn fra «alle sider av bordet» har gjort ham i stand til å forstå hvor skoen trykker for klientene og gitt ham en inngående kommersiell forståelse. I tillegg til å kjempe for klientens sak, er Jan Olav også brennende opptatt av å gi klientene et best mulig beslutningsgrunnlag, slik at tvisten kan løses på den måten som totalt sett er mest fordelaktig for klienten.

I tillegg til å representere revisorer i tvistesaker, har Jan Olav omfattende erfaring med å yte løpende rådgivning til aktører i revisjonsbransjen. Som ekstern- og tidligere internadvokat har han erfaring med alle former for tilsyn og kvalitetskontroller innenfor revisjon.

Jan Olav har også erfaring med gruppesøksmål og han er medforfatter av flere artikler om de norske gruppesøksmålsreglene.

Arbeidsgivere

Utdanning

Relaterte saker