Hopp direkte til innhold

Jan Olav Aabø

Jan Olav Aabø

Partner

Kontaktinformasjon

Curriculum Vitae

Jan Olav Aabø er tilknyttet er tilknyttet virksomhetsområdet Tvist og Prosedyre.

Han arbeider med komplekse tvistesaker innenfor en rekke bransjer og rettsområder, med hovedvekt på tvister som gjelder ledelses- og profesjonsansvar, selskapsrettslige tvister, avtalerettslige tvister, og ulike typer saker som springer ut av insolvens. Han har erfaring med alle typer for tvisteløsning.

I tillegg til å representere revisorer i tvistesaker, yter han også løpende rådgivning til aktører i revisjonsbransjen.

Arbeidsgivere

Utdanning

Relaterte saker