Hopp direkte til innhold

Ingeborg Moen Borgerud

Ingeborg Moen Borgerud

Partner

Kontaktinformasjon

Curriculum Vitae

Ingeborg er tilknyttet virksomhetsområdet Arbeidsliv, og har møterett for Høyesterett.

Hun bistår en rekke store selskaper og offentlige virksomheter, med arbeidsrettslige spørsmål, herunder rådgivning, utredning og forhandlinger i forbindelse med oppsigelse, omstillinger, virksomhetsoverdragelse, likebehandling, trakassering, varsling m.m..

Som leder av Arbeidslivslovutvalget var hun med på å legge grunnlaget for dagens arbeidsmiljølov. Ingeborg har også ledet utvalget som har foreslått ny lov for ansatte i staten (Tjenestemannsloven). Hun har skrevet fagbøker og lovkommentarer.

Legal 500 siterer kilder på at Ingeborg har "excellent skills in employment law and dispute resolution”,og at hun er "particularly good at finding solutions”.

Arbeidsgivere

Utdanning

Relaterte saker