Hopp direkte til innhold

Ingebjørg K. Aksnes  Rushfeldt

Ingebjørg K. Aksnes Rushfeldt

Advokatfullmektig

Kontaktinformasjon

Kompetanse


Curriculum Vitae

Ingebjørg K. Aksnes Rushfeldt er tilknyttet virksomhetsområdet M&A.

Hun arbeider i hovedsak med selskapsrett.

Hennes masteroppgave omhandlet: «Meldeplikt ved eierskifte av aksje – om når melding etter aksjeloven virker fristutløsende for styresamtykke og forkjøpsrett»

Arbeidsgivere

Utdanning