Hopp direkte til innhold

Hanna Lundeberg Raanes

Hanna Lundeberg Raanes

Advokatfullmektig

Kontaktinformasjon

Curriculum Vitae

Hanna Lundeberg Raanes jobber med offentlige anskaffelser, konkurranserett, og entreprise, med særlig fokus på tvisteløsning. 

Hanna har i løpet av kort tid jobbet med en rekke anskaffelsesrettslige problemstillinger innenfor flere bransjer, blant annet bilbransjen, legemiddelbransjen, finansieringsbransjen og bygge- og anleggsbransjen. Hun har også erfaring med saker for domstolene, herunder midlertidig forføyninger og hovedforhandlinger om avvisning av leverandører og avlysning av konkurranser. 

Innenfor konkurranserett har Hanna særlig erfaring knyttet til informasjonsutveksling og annen konkurransebegrensende atferd. Hun bistår både med løpende rådgivning, oppfølging av store compliance-prosjekter og tvistehåndtering.

Innen entrepriseretten arbeider Hanna både med næringsentrepriser og forbrukerentrepriser, og har blant annet arbeidet med saker om prosjekteringsfeil, sluttoppgjør og mangelskrav.   

Hanna setter seg raskt inn i saker, er faglig dyktig, og har stort engasjement. Hun har en særlig interesse for sivilprosess, og skrev masteroppgave om spesifikasjonskravet ved begjæringer om bevistilgang i sivilprosessen. Hanna skriver også artikler og holder foredrag innenfor de rettsområdene hun jobber med.

Arbeidsgivere

Annen erfaring

Utdanning

Relaterte saker