Hopp direkte til innhold

Guro Skar Forseth

Guro Skar Forseth

Fast advokat

Kontaktinformasjon

Curriculum Vitae

Guro er tilknyttet virksomhetsområdet Anskaffelser og Konkurranserett, og arbeider primært med offentlige anskaffelser, kontraktsrett og entreprise. 

Guro bistår offentlige og private virksomheter med å sikre gode anskaffelsesprosesser innenfor et bredt spekter av bransjer. Gjennom sitt arbeid med store offentlige kontrakter og anbudsprosesser for Forsvaret har Guro førstehåndserfaring med praktisk gjennomføring av komplekse anskaffelsesprosesser, og herunder utarbeidelse av konkurransegrunnlag og kontrakter, innsynsbegjæringer og klage- og erstatningssaker. Videre har Guro gjennomført sikkerhetsgraderte anskaffelser, og har god kjennskap til sikkerhetsloven og forsvars- og sikkerhetsanskaffelser.  

Innenfor entreprise bistår Guro både byggherrer, entreprenører og rådgivere i alle faser av byggeprosjektet; fra kontraktsforhandling til sluttoppgjør.  

I tillegg til å arbeide med offentlige anskaffelser og entreprise bistår Guro selskaper med utarbeidelse og forhandlinger av kontrakter, utredning av kontraktsrettslige spørsmål og kontraktsoppfølging. 

Arbeidsgivere

Utdanning