Hopp direkte til innhold

Gro Elin Sønderland

Gro Elin Sønderland

Senioradvokat

Kontaktinformasjon

Curriculum Vitae

Gro Elin Sønderland er tilknyttet virksomhetsområdet M&A og arbeider hovedsakelig med M&A og børs- og verdipapirrett, herunder kapitalmarkeder.  

Sønderland har erfaring med M&A-prosesser, herunder strukturerte oppkjøpsprosesser. Videre har Sønderland erfaring med kapitalmarkedstransaksjoner, herunder med oppkjøp av børsnoterte selskaper, børsnoteringer, emisjoner i børsnoterte selskaper og løpende forpliktelser for  børsnoterte selskaper. Hun har videre erfaring med compliance-arbeid for verdipapirforetak. Sønderland bistår selskaper og aktører i kapitalmarkedet knyttet til selskapsrettslige og børs- og verdipapirrettslige spørsmål.

Arbeidsgivere

Annen erfaring

Utdanning