Hopp direkte til innhold

Gro Elin Sønderland

Gro Elin Sønderland

Fast advokat

Kontaktinformasjon

Curriculum Vitae

Gro Elin Sønderland er tilknyttet virksomhetsområdet M&A og arbeider hovedsakelig med M&A og verdipapirrett.

Sønderland har erfaring med selskapsrettslige vurderinger, samt med due diligence-prosesser i forbindelse med transaksjoner.

Videre har Sønderland erfaring med verdipapirrett, herunder med børsnoteringer, og compliancearbeid for verdipapirforetak.

Sønderland har også prosedyreerfaring fra sak om styreansvar og innsidehandel for tingrett og lagmannsrett.

Arbeidsgivere

Annen erfaring

Utdanning