Hopp direkte til innhold

Frida May Behrens

Frida May Behrens

Senioradvokat

Kontaktinformasjon

Curriculum Vitae

Frida May Behrens er tilknyttet virksomhetsområdet Anskaffelser og Konkurranserett, og jobber primært med offentlige anskaffelser, konkurranserett og EU/EØS-rett. 

Innenfor offentlige anskaffelser bistår Behrens nasjonale og internasjonale aktører, samt norske offentlige oppdragsgivere, med gjennomføring av anskaffelsesprosesser, forhandlinger, klagerunder, innsyn og prosesser for domstolene, herunder begjæring om midlertidig forføyning. Behrens har blant annet bistått konsortiet Strabag/Acciona i Statens vegvesens anbudskonkurranse for OPS-kontrakten på Rv. 3/25, og bistått Harald A. Møller med kontraktsforhandlinger og annen bistand i forbindelse med Forsvarets anskaffelse av nye feltvogner til Heimvernet.

Innenfor konkurranserett bistår Behrens nasjonale og internasjonale aktører innenfor hele konkurranserettens område, herunder spørsmål om konkurransebegrensende samarbeid og avtaler, misbruk av dominerende stilling og meldinger om foretakssammenslutninger til Konkurransetilsynet. Videre er Behrens en del av forvalterteamet i fusjonen mellom Vipps AS, BankAxept AS og BankID Norge AS, vedtak V2018-18.

Behrens skrev sin masteroppgave om et tema i skjæringspunktet mellom offentlige anskaffelser og konkurranserett. Masteroppgaven hadde tittelen «Prosjektsamarbeid som formålsovertredelse etter konkurranseloven § 10 første ledd», og omhandler grensene for lovlig samarbeid i forbindelse med anbudskonkurranser.

Behrens tok spesialemnene EU Public Procurement Law og EU Competition Law ved Københavns Universitet.

Hennes masteroppgave omhandlet konkurranserett, og hadde tittelen ”Prosjektsamarbeid som formålsovertredelse etter konkurranseloven § 10 første ledd”.

Arbeidsgivere

Annen erfaring

Utdanning

Relaterte saker