Hopp direkte til innhold

Fred A. Gade

Fred A. Gade

Partner

Kontaktinformasjon


Curriculum Vitae

Fred er tilknyttet tvisteløsning- og prosedyregruppen i Oslo, og har møterett for Høyesterett.

Fred bistår først og fremst innen komplekse økonomiske saker som omfatter eiendom, aksjer og/eller erstatning. Fred rådgir også toppidretten i Norge og har i mange år hatt styreverv innen eiendomsselskap. Han rådgir ulike eiendomsaktører tilknyttet næringseiendom.

Han har blant annet tidligere erfaring som dommerfullmektig ved Nedre Romerike sorenskriverembete, Regjeringsadvokaten og Lovavdelingen i Justisdepartementet samt egen advokatvirksomhet. 

Chambers & Partners siterer kilder på at Fred er "a fantastic lawyer and strong litigator”, og at han er "extremely meticulous, experienced and hands-on. He also acts promptly, and that fills me with confidence".

Arbeidsgivere

Utdanning

Språk


Relaterte saker