Hopp direkte til innhold

Fred A. Gade

Fred A. Gade

Partner

Kontaktinformasjon


Curriculum Vitae

Fred er tilknyttet virksomhetsområdet tvist, prosedyre og entreprise, og har møterett for Høyesterett.

Fred bistår først og fremst innen komplekse økonomiske saker som omfatter eiendom, aksjer og/eller erstatning. Fred rådgir også toppidretten i Norge og har i mange år hatt styreverv innen eiendomsselskap. Han rådgir ulike eiendomsaktører tilknyttet næringseiendom.

Han har blant annet tidligere erfaring som dommerfullmektig ved Nedre Romerike sorenskriverembete, Regjeringsadvokaten og Lovavdelingen i Justisdepartementet samt egen advokatvirksomhet. 

Chambers & Partners siterer kilder på at Fred er "a fantastic lawyer and strong litigator”, og at han er "extremely meticulous, experienced and hands-on. He also acts promptly, and that fills me with confidence".

Arbeidsgivere

Utdanning

Språk


Relaterte saker