Hopp direkte til innhold

Espen T. Hanstad

Espen T. Hanstad

Senioradvokat

Kontaktinformasjon

Curriculum Vitae

Espen er tilknyttet energiavdelingen.

Espen arbeider hovedsakelig med petroleumsrett, selskapsrett, og kontraktsrett, hvor han bistår klienter med juridisk, kommersiell og strategisk rådgivning. 

Espen har utstrakt erfaring med regulatoriske spørsmål innen petroleumssektoren, blant annet i forbindelse med samarbeidsavtalen, petroleumsloven og tilknyttede forskrifter. Han har også tilegnet seg omfattende erfaring med og forståelse av tekniske, driftsmessige og HMS-relaterte forhold i industrien.

Han har hatt en aktiv rolle i forhandlinger av flere tredjepartstilknytninger på norsk kontinentalsokkel og dermed opparbeidet seg verdifull erfaring med kommersielle forhandlinger, relevant regel- og avtaleverk. 

Videre har Espen lang erfaring med tjenesteleveranser i olje- og gassindustrien, inkludert service- og fabrikasjonskontrakter. Han har nærmere ett års utleieerfaring fra et norsk oljeserviceselskap, der han ga juridiske, kommersielle og strategiske råd til ledelsen. Espen har gjennom dette også inngående erfaring med kontrakter basert på de norske modellavtalene NF/NTK.

Espen har i flere år vært en del av teamet til Arntzen de Besche som rådgir klienter i E&P-transaksjoner. Han har erfaring både fra transaksjoner på selskapsnivå ved kjøp og salg av produksjons- og leteselskaper, samt gjennom en lang rekke lisenstransaksjoner som har omfattet utvinningstillatelser i hele livsfasen, både i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. Gjennom dette arbeidet har Espen tilegnet seg bred kunnskap om den norske petroleumsindustrien, herunder forståelse av viktige verdidrivere, myndighetsforhold, kontrakter og regulatoriske forhold.

Arbeidsgivere

Utdanning

Relaterte saker