Hopp direkte til innhold

Espen T. Hanstad

Espen T. Hanstad

Senioradvokat

Kontaktinformasjon

Curriculum Vitae

Espen er tilknyttet virksomhetsområdet Olje, Offshore og Energi.

Espen bistår først og fremst innen olje- og energirett, selskapsrett og alminnelig kontrakts- og formuerett.

Hans masteroppgave omhandlet «Ansvarsreglene ved kjøp og salg av andel i utvinningstillatelse på norsk kontinentalsokkel, etter Oljeindustriens landsforenings anbefalte modellavtale».

Arbeidsgivere

Utdanning

Relaterte saker