Hopp direkte til innhold

Erling Høyte

Erling Høyte

Partner

Kontaktinformasjon


Curriculum Vitae

Erling bistår først og fremst innen privatrettslige og offentligrettslige forhold knyttet til fast eiendom, herunder husleieforhold, forkjøpsretter, servitutter, bygningsrett m.m. I tillegg proseder Erling jevnlig tvistesaker for så vel de ordinære domstoler som voldgiftsretter.

Han har blant annet tidligere erfaring som vitenskapelig assistent ved Institutt for sjørett ved Universitetet i Oslo, dommerfullmektig ved Ytre Follo tingrett, og Advokatfirmaet Arntzen, Underland & Co.

Legal 500 siterer kilder på at Erling Høyte "does an excellent job on real estate transactions." 

Arbeidsgivere

Utdanning


Relaterte saker