Hopp direkte til innhold

Erlend L. Solberg

Erlend L. Solberg

Partner

Kontaktinformasjon

Curriculum Vitae

Erlend er tilknyttet virksomhetsområdene Næringseiendom og M&A. 

Erlend arbeider hovedsakelig med spørsmål tilknyttet transaksjoner, kontraktsrett og generell selskapsrettslig bistand, samt sjørettslige problemstillinger.

Han har vært involvert i en rekke transaksjoner som involverer både virksomheter, eiendom og skip, herunder også due diligence oppdrag. Videre har han i en årrekke arbeidet for venture capital-selskaper. Solberg yter dessuten løpende rådgivning særlig til selskaper som driver virksomhet knyttet til næringseiendom og shipping. I de senere år har han vært involvert i flere kontraktsforhandlinger tilknyttet anskaffelser og drift av vindmøller til norske vindmølleparker.

Solberg har jevnlig hatt oppdrag som eksamenssensor ved alle de juridiske fakulteter, både ved Universitetet i Oslo, Bergen og Tromsø.

Arbeidsgivere

Utdanning

Relaterte saker