Hopp direkte til innhold

Erlend Indrebø Andås

Erlend Indrebø Andås

Advokatfullmektig

Kontaktinformasjon

Kompetanse

Curriculum Vitae

Erlend er tilknyttet virksomhetsområdene Tvist, Prosedyre og Entreprise, og Olje- og Energi. 

Han bistår både nasjonale og internasjonale aktører i forbindelse med kontraktsinngåelse, løpende rådgivning, forhandlinger og prosessoppdrag. Han har erfaring fra både rettsmekling, voldgift og rettssaker.

Erlend setter seg raskt inn i saker og er spesielt dyktig på juridisk utredningsarbeid og vurdering av komplekse problemstillinger. Hans bransjeerfaring omfatter både olje- og energisektoren og bygg- og anleggssektoren, noe som gir han en særlig god bransjeforståelse.     

I tillegg til sin kontraktsrettslige kompetanse, har Erlend god innsikt i arbeidsrett, erstatningsrett og rettslige utfordringer som oppstår i skjæringsfeltet mellom juss og teknologi. Masteroppgaven hans handlet om «Det offentliges ansvar for selvstendige oppdragstakere». Han skriver også artikler og holder foredrag innenfor de rettsområdene han jobber med. 

 

Arbeidsgivere

Annen erfaring

Utdanning

Relaterte saker