Hopp direkte til innhold

Erlend Haaskjold

Erlend Haaskjold

Partner

Kontaktinformasjon

Curriculum Vitae

Haaskjold er tilknyttet virksomhetsområdet Tvist, Prosedyre og Entreprise. Han har hatt møterett for Høyesterett siden 2003 og har prosedert et meget stort antall saker for alle instanser i de alminnelige domstolene. Han har også prosedert for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg (EMD).

Haaskjold har omfattende erfaring som voldgiftsdommer i nasjonale og internasjonale tvister. Han har dessuten erfaring som «expert witness» om norsk rett (kontraktsrett, selskapsrett, internasjonal privatrett) i fremmede lands domstoler.

Han foreleser i sentrale formuerettslige fag ved Universitetet i Oslo og har skrevet flere bøker og artikler om formuerettslige emner.

Legal 500 sine kilder uttaler at "Erlend Haaskjold is a great adviser and is excellent in all areas".

Arbeidsgivere

Utdanning

Språk

Publikasjoner

Kontraktsforpliktelser, Cappelen Akademisk, 2. utg. 2013 (735 sider)
Gavers stilling i konkurs, Jussens Venner 2014 s. 235-298
Obligasjonsrett – en innføring, Universitetsforlaget, 1. utg. 2017 (298 sider)
International Arbitration, 3. utgave 2017, Global Legal Group, Norway Chapter 

Utmerkelser

International Law Office – Client Choice Award winner 2015 – Litigation (Norway

Relaterte saker