Hopp direkte til innhold

Erlend Haaskjold

Erlend Haaskjold

Partner

Kontaktinformasjon


Curriculum Vitae

Haaskjold er tilknyttet firmaets avdeling for prosedyre og tvisteløsning i Oslo. Han har hatt møterett for Høyesterett siden 2003 og har prosedert et meget stort antall saker for alle instanser i de alminnelige domstolene. Han har også prosedert for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg (EMD).

Haaskjold har omfattende erfaring som voldgiftsdommer i nasjonale og internasjonale tvister. Han har dessuten erfaring som «expert witness» om norsk rett (kontraktsrett, selskapsrett, internasjonal privatrett) i fremmede lands domstoler.

Han foreleser i sentrale formuerettslige fag ved Universitetet i Oslo og har skrevet flere bøker og artikler om formuerettslige emner.

Arbeidsgivere

Utdanning

Språk


Publikasjoner

Kontraktsforpliktelser, Cappelen Akademisk, 2. utg. 2013 (735 sider)
Gavers stilling i konkurs, Jussens Venner 2014 s. 235-298
Obligasjonsrett – en innføring, Universitetsforlaget, 1. utg. 2017 (298 sider)
International Arbitration, 3. utgave 2017, Global Legal Group, Norway Chapter 

Utmerkelser

International Law Office – Client Choice Award winner 2015 – Litigation (Norway


Relaterte saker