Hopp direkte til innhold

Eivind Landmark Tandrevold

Eivind Landmark Tandrevold

Partner

Kontaktinformasjon

Curriculum Vitae

Eivind Landmark Tandrevold er prosedyreadvokat og tilknyttet Arntzen de Besches avdeling for tvisteløsning og prosedyre.

Eivind har en solid og variert praksis som dekker et bredt spekter av bransje- og fagområder. Han har betydelig erfaring med tvister vedrørende profesjonsansvar, transaksjonsrelaterte krav, så vel som forsikringstvister. I tillegg gir han råd til klienter om finansiering av tvister. 

Utvalgte prosjekter:

• Bistand til et selskap i et Fortune 500-konsern i en voldgiftssak om erstatningsansvar etter en større transaksjon; 

• Bistand til kravshaver i en av Norges største styreansvarssaker; og

• Bistand til et revisjonsfirma i deres forsvar mot et erstatningskrav på NOK 1,7 mrd., som også inkluderte en av Norges mest omfattende rettsmeklingssaker.

Eivind fokuserer på å gi tydelige og praktiske råd. Klientene kjenner ham som en iherdig prosedyreadvokat, som også jobber for å finne en løsning der det er mulig. Eivind har utstrakt erfaring med bruk av digitale verktøy for å effektivisere arbeidet med tvister.

Arbeidsgivere

Utdanning

Relaterte saker