Hopp direkte til innhold

Eirik Nakstad

Eirik Nakstad

Fast advokat

Kontaktinformasjon

Curriculum Vitae

Eirik er tilknyttet virksomhetsområdet Tvist og Prosedyre, og en del av profesjonsansvarsteamet som håndterer erstatningssaker mot ulike profesjonsutøvere. 

Han bistår norske og utenlandske klienter med ulike former for tvisteløsning, herunder prosedyre, forhandlinger og alminnelig forretningsjuridisk rådgivning. Han har bred kompetanse innenfor kontraktsrett, selskapsrett, erstatningsrett og forsikringsrett, og omfattende erfaring fra store og kompliserte rettstvister, særlig innenfor styreansvar og profesjonsansvar. Eirik har også erfaring fra flere internasjonale voldgiftssaker, granskninger og saker om midlertidig sikring av krav/arrest.

Eirik bistår både saksøker og saksøkte i styreansvarssaker. Han bistår flere typer profesjonsutøvere, særlig revisorsiden i saker om revisoransvar og revisorregulatoriske forhold. Han er medforfatter til kommentarutgaven til den nye revisorloven og underviser mastergradsstudenter i revisorloven på NHH. Han har også opptrådt som prosessfullmektig i en av de få sakene om ansvar for regnskapsfører som har blitt behandlet av lagmannsretten. 

I forsikringssaker bistår Eirik blant annet med å vurdere dekningsspørsmål, melde krav til forsikringsselskaper og håndtere tvister knyttet til ulike typer forsikringsdekninger, med særlig fokus på styreansvarsforsikring (D&O insurance) og profesjonsansvarsforsikring.

Eirik benyttes ofte som foreleser. Han foreleser på NHH, har forelest ved det juridiske fakultet i Bergen og holder jevnlig foredrag i ulike bransjeforum. 

Eirik har også erfaring som sensor i ulike emner ved det juridisk fakultet i Bergen og ved NHH, og som veileder for mastersoppgavestudenter. 

Arbeidsgivere

Annen erfaring

Utdanning

Relaterte saker