Hopp direkte til innhold

Eirik Nakstad

Eirik Nakstad

Senioradvokat

Kontaktinformasjon

Curriculum Vitae

Eirik Nakstad er tilknyttet virksomhetsområdet Tvist og Prosedyre, og en del av Profesjonsansvarsteamet som håndterer erstatningssaker mot ulike profesjonsutøvere. 

Han bistår klienter med ulike former for tvisteløsning, herunder prosedyre, forhandlinger og alminnelig forretningsjuridisk rådgivning. Han har bred kompetanse innenfor saker om styre/ledelsesansvar og profesjonsansvar, transaksjonsrelaterte tvister, og forsikringssaker, og omfattende erfaring fra store og kompliserte rettstvister. Eirik har også erfaring fra flere internasjonale voldgiftssaker, granskninger og saker om midlertidig sikring av krav/arrest.

Nakstad bistår både saksøker og saksøkte i saker om styre/ledelsesansvar. Han bistår flere typer profesjonsutøvere, særlig revisorsiden i saker om revisoransvar og revisorregulatoriske forhold. I forsikringssaker bistår han blant annet med å vurdere dekningsspørsmål, melde krav til forsikringsselskaper og håndtere tvister knyttet til ulike typer forsikringsdekninger, med et særlig fokus på styreansvarsforsikring (D&O insurance) og profesjonsansvarsforsikring.

Nakstad er medforfatter til kommentarutgaven til den nye revisorloven som trådte i kraft 1. januar 2021. Han holder jevnlig foredrag i ulike bransjeforum, foreleser for mastergradsstudenter ved Norges Handelshøyskole (NHH), og har forelest ved det juridiske fakultetet i Bergen. Eirik har også erfaring som sensor i ulike emner, og som veileder for masteroppgavestudenter.

Arbeidsgivere

Annen erfaring

Utdanning

Relaterte saker