Hopp direkte til innhold

Ea Herstad  Øverås

Ea Herstad Øverås

Senioradvokat

Kontaktinformasjon

Curriculum Vitae

Ea Herstad Øverås er tilknyttet virksomhetsområdet Entreprise.

Hun er spesialisert innenfor kontraktsrett og tvisteløsning, særlig innenfor tilvirkningskontrakter, som entreprise- og petroleumskontrakter.

Ea har opparbeidet seg en bred erfaring innen bygg- og anleggsbransjen og har svært god kjennskap til standardkontrakter, prosesskoden og tekniske standarder. Hun har også en særlig fagteknisk kompetanse gjennom byggingeniørstudiet ved NTNU, hvor hun spesialiserer seg innen bærekraftig bygg. I tillegg jobber Ea med rettsområder som konkurs-, anskaffelse- og konkurranserett.

Hun har omfattende erfaring med prosjektoppfølging av store og komplekse bygg- og anleggsprosjekter. Bistanden omfatter blant annet kontraktsinngåelse og forhandlinger, endringshåndtering og sluttoppgjør. Hun er opptatt av proaktivt arbeid for å unngå større uenigheter i prosjekter, og jobber blant annet med risikoanalyser, prosjektspesifikk kurs/opplæring av nøkkelpersonell og implementering av gode styringssystemer. Hun har også vært utleid som advokat til et av Norges største entreprenørfirmaer, hvor hun fulgte opp store prosjekter innen idrettsbygg og jernbane, i tillegg til anbudsprosesser og vurdering av prosjektsamarbeid. 

Ea har betydelig erfaring med å føre saker for domstolene, både i tingretten og lagmannsretten, og kan vise til gode resultater. Hun har prosedert et bredt spekter av saker, blant annet store sluttoppgjørstvister og ansvarssaker mot rådgiver/byggeledere. Ea har også god erfaring med å løse tvister ved forhandlinger og mekling. 

Hun er en erfaren foredragsholder og har skrevet flere fagartikler og nyhetsartikler. Hun er interessert i teknologi og de rettslige utfordringer som følger av teknologiutviklingen i bygg- og anleggsbransjen. Videre er hun engasjert i flere foreninger og har hatt styreverv i bl.a. Advokatforeningen.

Arbeidsgivere

Utdanning

Publikasjoner

Verv

 

 

Relaterte saker