Hopp direkte til innhold

Carl Philip F. Fleischer (permisjon)

Carl Philip F. Fleischer (permisjon)

Senioradvokat

Kontaktinformasjon

Curriculum Vitae

Carl Philip er tilknyttet virksomhetsområdet Tvist og Prosedyre.

Carl Philip bistår norske og utenlandske selskaper og privatpersoner med tvisteløsning og prosedyre for domstolene og voldgift, og prosederer jevnlig i tingrettene og lagmannsrettene. De fleste sakene er innen rettsområdene forretningsjus, avtale og kontraktsrett, erstatningsrett, selskapsrett, styreansvar, insolvens, granskning, tingsrett, fast eiendom, avhendingsloven, bustadoppføringsloven, entreprise, forvaltningsrett, plan- og bygningsloven og ekspropriasjon.

Han bistår jevnlig i saker om tvangsfullbyrdelse av pengekrav, arrest og midlertidig forføyning.

Carl Philip har også erfaring innen strafferett og bistår tidvis i saker som gjelder straff for personer eller foretaksstraff.

Han er engasjert i miljørett og har erfaring med saker om bl.a. naturmangfoldloven og Grunnlovens miljøbestemmelse, samt kompetanse på våpenloven og viltloven/jaktrett. 

Arbeidsgivere

Utdanning 

Relaterte saker