Hopp direkte til innhold

Camilla Laastad

Camilla Laastad

Advokatfullmektig

Kontaktinformasjon


Curriculum Vitae

Camilla er tilknyttet tvisteløsning- og prosedyregruppen i Oslo.

Laastad har skrevet masteravhandling innenfor skatterett og sivilprosess med tittelen ”Bevisavskjæring i skattesaker. Adgangen til å fremlegge nye bevis ved domstolsbehandlingen av en skattesak”.

Arbeidsgivere

Utdanning