Hopp direkte til innhold

Bertil Møller Fyrileiv (permisjon)

Bertil Møller Fyrileiv (permisjon)

Senioradvokat

Kontaktinformasjon

Curriculum Vitae

Bertil er tilknyttet entreprisegruppen i Arntzen de Besche. 

Han bistår offentlige og private klienter med forretningsjuridisk rådgivning og tvisteløsning, i hovedsak innenfor fagområdene entreprise- og kontraktsrett, fast eiendom og offentlige anskaffelser.

I de senere år har Bertil særlig jobbet med rådgivning og tvisteløsning knyttet til landbasert entreprise og fast eiendom, herunder bistand i utviklingsprosjekter, utforming av kontrakter samt rådgivning knyttet til avtaletolkning og mangelansvar i prosjekter. Slik bistand omfatter blant annet tidligrådgivning for å unngå eller dempe konflikter, herunder kvalitetssikre vurderinger og beslutningsgrunnlag i tett dialog med klient.

Bertil prosederer også jevnlig saker for domstolene, og han har lang erfaring med forhandlinger og mekling for å løse tvister utenrettslig. Han har i løpet av de siste årene prosedert en rekke saker for tingrett og lagmannsrett med ulike kontraktsrettslige tema. Bertil har også lang erfaring med skjønn for domstolene i forbindelse med fastsettelse av vederlag etter ekspropriasjon av fast eiendom. 

Bertil har bakgrunn som underdirektør i Forsvarsdepartementet, og har lang og variert erfaring fra offentlig forvaltning og utredningsarbeid, samt ledelsesstøtte. Han har videre lang erfaring fra prosjektledelse og forhandlinger i utviklings- og anskaffelsesprosjekter i inn- og utland, herunder kjøp av nye kampfly til Forsvaret. Bertil bistår i alle faser av offentlige anskaffelser, og har over mange år arbeidet med offentlige anskaffelsesprosjekter.

Bertil leder Arntzen de Besche sitt samarbeid med Næringsforeningen i Værnesregionen, Verdal Næringsforum, Næringsforeningen i Levanger og Steinkjer Næringsforum. 

Over de siste årene har Bertil også bistått med formuerettslig rådgivning, herunder fremtidsfullmakter, testament og planlegging av generasjonsskifter, samt rådgivning ifm arv og skifte.

Bertil har siden 2019 vært leder i Forsvarsdepartementets klagenemnd for Forsvarets høgskole.  

Arbeidsgivere

Utdanning

Relaterte saker