Hopp direkte til innhold

Berit Svensli  Solseth

Berit Svensli Solseth

Partner

Curriculum Vitae

Berit Svensli Solseth er tilknyttet virksomhetsområdet Tvist, Prosedyre og Entreprise. 

Berit har omfattende erfaring med rådgivning og tvisteløsning innenfor særlig offentligrettslige disipliner. Hun har vært dommer/domstolleder i nær 15 år og har i tillegg mer enn ti års erfaring som advokat, hvorav deler som kommuneadvokat i Trondheim kommune. 

Med sin dommererfaring har Berit en spesielt god forståelse for hvordan rettslige spørsmål finner sin løsning i rettsapparatet eller i skyggen av rettslig prosess. Berit har lang erfaring med arbeid i krysningen mellom rådgivning og prosedyre innenfor særlig spørsmål knyttet til ekspropriasjon og erstatningsutmåling samt utøvelse av offentlig myndighet etter plan- og bygningsloven og annen spesiallovgivning.

Berit har betydelig erfaring fra restrukturering av offentlig virksomhet, og da særlig offentlig virksomhet med innslag av næringsvirksomhet. Berits rolle i slike prosesser er å sikre ivaretagende av reglene om offentlig støtte, anskaffelsesregelverket og generelle og spesielle forvaltningslover (offentleglov, arkivlov, forvaltningslov mv.).

Med høy grad av tilgjengelighet gir Berit bistand i alle forvaltningsrettslige spørsmål uten forsinkelser og forstyrrelser for virksomhetens interne beslutningsprosesser. Med sin langvarige erfaring fra både offentlig og privat sektor evner hun å ivareta klientens rettslige posisjoner med god forståelse for virksomhetens rammebetingelser, samfunnsoppdrag og strategiske mål.

Berit er en erfaren foredragsholder. Henne foredrags-/opplæringsfokus har de siste årene rettet seg mot kvalitet i offentlig saksbehandling og reglene om offentlighet og innsyn.

Arbeidsgivere

Utdanning

 

 

Relaterte saker