Hopp direkte til innhold

Berit Svensli  Solseth

Berit Svensli Solseth

Partner

Curriculum Vitae

Berit er tilknyttet virksomhetsområdet Tvist, Prosedyre og Entreprise. 

Berit Svensli Solseth har bred erfaring fra mer enn ti år som  dommer/domstolleder og tilsvarende som advokat. Foruten solid domstols-/prosedyreerfaring både fra dommerstolen og som prosessfullmektig, har hun betydelig erfaring som strategisk rådgiver for ledergrupper i privat og offentlig sektor i tilknytning til eierstyring, endringsprosesser, transaksjoner og tvister.

Arbeidsgivere

Utdanning

 

 

Relaterte saker