Hopp direkte til innhold

Bente Langsrud  Vive

Bente Langsrud Vive

Senioradvokat

Kontaktinformasjon


Curriculum Vitae

Bente er tilknyttet virksomhetsområdet Arbeidsliv.

Hun bistår først og fremst arbeidsgivere og arbeidstakere med rådgiving, utredninger, forhandlinger og prosedyre i forbindelse med oppsigelser, omstillinger, virksomhetsoverdragelser mv.

Langsrud Vive arbeider med alle typer spørsmål innenfor individuell og kollektiv arbeidsrett, herunder særlig forvaltningsrettslige spørsmål og arbeidsrettslige spørsmål i offentlig sektor. Langsrud Vive har særskilt kompetanse innenfor statsansatterett.

Hennes masteroppgave omhandlet arbeidsrett med tittelen ”Oppsigelse av arbeidstakere begrunnet i virksomhetens forhold: I hvilken grad gir tjenestemannsloven et bedre vern enn arbeidsmiljøloven?”

Arbeidsgivere

Utdanning


Relaterte saker