Hopp direkte til innhold

Anne Svanaug Straume

Anne Svanaug Straume

Advokatfullmektig

Kontaktinformasjon

Kompetanse

Curriculum Vitae

Anne er tilknyttet virksomhetsområdet Næringseiendom. 

Hun har skrevet masteroppgave innenfor fagområdet plan- og bygningsrett med tittelen «Når mangel på skolekapasitet i kommunene hindrer øvrig utbygging. – En juridisk og empirisk undersøkelse av forbudet mot å inngå utbyggingsavtaler med vilkår om sosial infrastruktur». 

Arbeidsgivere

Utdanning

Verv