Hopp direkte til innhold

Ann Mari Risvoll  Winterhus-Fjeld

Ann Mari Risvoll Winterhus-Fjeld

Senioradvokat

Kontaktinformasjon


Curriculum Vitae

Ann Mari er tilknyttet virksomhetsområdet Arbeidsliv. 

Ann Mari har bred erfaring innen arbeidsrett og bistår både arbeidsgiver og arbeidstaker ved ulike problemstillinger innen individuell og kollektiv arbeidsrett, herunder blant annet ansettelse og arbeidskontrakter, arbeidstid, konkurranseklausuler, varslingssaker, tariffavtaler, oppsigelse og avskjed, omorganisering, nedbemanning og permittering.

Ann Mari har særlig kompetanse innen internasjonal arbeidsrett, herunder arbeidsrettslige utfordringer knyttet til utsendte arbeidstakere inn til Norge, og fra Norge til land innenfor og utenfor EØS-området. Hun har bistått flere internasjonale oljeselskap i prinsipielle tvister omkring lovvalg og verneting for utsendte arbeidstakere, samt utformet utsendelsesavtaler.

Av øvrige rettsområder arbeider hun også med forvaltningsrett, entreprise, kontraktsrett og diverse andre fagområder innen privatretten.

Arbeidsgivere

Utdanning


Relaterte saker