Hopp direkte til innhold

Anders Rødland

Anders Rødland

Partner

Kontaktinformasjon

Curriculum Vitae

Anders Rødland leder firmaets Stavangerkontor og arbeidet i Arntzen de Besches avdeling for olje, offshore og energi i Stavanger.  

Rødland har omfattende erfaring med rådgivning av nasjonale og internasjonale selskaper og myndigheter innen energisektoren, og spesielt innen olje og gass. Rødland rådgir i hovedsak i M&A transaksjoner, selskapsrett, kommersiell avtalerett og regulatoriske forhold innen verdikjeden for olje & gass oppstrøms, inkludert tvisteløsning.     

Innen M&A transaksjoner, har Rødland siden 2001 bistått både i forhold til virksomhets- og aksjesalg, og han har bistått som hovedrådgiver på mange av de største og mest komplekse transaksjonene på norsk sokkel de siste årene, herunder Edison, Hess, E.ON og Marathon sine salg av norsk virksomhet og ulike oppkjøpsprosjekter.       

Innen kommersielle kontrakter og regulatoriske forhold, bistår Rødland regelmessig i komplekse forhandlingsprosesser, inkludert representasjon av forhandlingsleder i forhandlinger om tredjepartsadgang på norsk sokkel. Rødland har også omfattende erfaring med rådgivning av selskaper og leverandører i (offshore) entreprise- og oljeservicekontrakter, inkludert diskusjoner om sluttoppgjør og tvisteløsning.    

Rødland representerer selskaper i (internasjonal) voldgift, ved alminnelige domstoler, inkludert i midlertidig forføyningssaker, og ved domstolslignende forvaltningsorganer. Han har i de siste årene representert klienter i tvistesaker om forståelsen av transaksjonsavtaler, riggkontrakter, tredjepartstilknytningsavtaler og om ulike entrepriserettslige forhold.  

Rødland representerer ellers selskaper i forbindelse med forretningsutvikling og -drift, inkludert ved gjennomføring av utbyggingsprosjekter, kjøp og salg av eiendeler, egen- og fremmedkapital finansiering, samt annen rådgivning vedrørende selskapsrettslige forhold og etablering av ulike forretningsmodeller. 

Legal 500 sine kilder uttaler at "Anders Rødland is a unique individual, always ready to assist and provides practical information immediately relevant for the company rather than academic legalese" og at "he has always been available and very co-operative when we have needed legal support. His strength is that he is able to understand our issues due to his experience in the oil & gas area, and help to solve these almost as an integral part of our organisation". 

Arbeidsgivere 

Utdanning

Relaterte saker