Hopp direkte til innhold

Aleksander Thommesen Sandtrøen

Aleksander Thommesen Sandtrøen

Advokatfullmektig

Kontaktinformasjon

Kompetanse


Curriculum Vitae

Aleksander er tilknyttet anskaffelser og konkurranserett avdelingen i Arntzen de Besche

Han bistår først og fremst arbeidsgivere og arbeidstakere med rådgiving, utredninger, forhandlinger og prosedyre i forbindelse med oppsigelser, omstillinger, virksomhetsoverdragelser mv.

Hans masteroppgave omhandlet strafferett med tittelen ”Betydningen av compliance-tiltak ved «kan»-vurderingen etter strl. § 27, jf. § 28 i korrupsjonssaker.”

Arbeidsgivere

Utdanning