Hopp direkte til innhold

Aleksander Thommesen Sandtrøen

Aleksander Thommesen Sandtrøen

Advokatfullmektig

Kontaktinformasjon


Curriculum Vitae

Aleksander er tilknyttet virksomhetsområdet Arbeidsliv

Han bistår først og fremst arbeidsgivere og arbeidstakere med rådgiving, utredninger, forhandlinger og prosedyre i forbindelse med oppsigelser, omstillinger, virksomhetsoverdragelser mv.

Hans masteroppgave omhandlet strafferett med tittelen ”Betydningen av compliance-tiltak ved «kan»-vurderingen etter strl. § 27, jf. § 28 i korrupsjonssaker.”

Arbeidsgivere

Utdanning


Relaterte saker