Hopp direkte til innhold

Aleksander Dypvik  Myklebust

Aleksander Dypvik Myklebust

Fast advokat

Kontaktinformasjon

Curriculum Vitae

Aleksander er tilknyttet virksomhetsområdet olje, offshore og energi.

Han er spesialisert i grensekryssende energirett, konstitusjonell rett og internasjonal rett/folkerett, herunder internasjonal investeringsrett (BITs og IIAs) og generell handelsrett. I Arntzen de Besche har Aleksander vært rådgiver på saker knyttet til mellomstatlige kraftkabler og gassrør, energiprosjekter på land, samt drift og utvikling av norsk kontinentalsokkel. Han har videre bistått stater og sentralregjeringer i lavinntektsland/mellominntektsland med oppbygningen og reguleringen av og energisektoren i landene, herunder i forhandlinger med eksisterende og nye lisenshavere og investorer.

Aleksander har lang erfaring fra norsk politikk, blant annet som rådgiver på Stortinget. Granskninger og parlamentariske høringer omgitt stor offentlig interesse er blant Aleksanders kompetanseområder. Som rådgiver for lavinntektsland/mellominntektsland med fremvoksende energisektor har han bygget kapasitet og kompetanse i landenes embetsverk, på direktorat- og departementsnivå. Aleksander holder jevnlig manuduksjoner i folkerett for studenter ved UiO og UiB.

Med sin blanding av sektorspesifikk juridisk ekspertise og bakgrunn fra politikken er Aleksander særlig kvalifisert til å bistå på grensekryssende energiprosjekter og på alle aspekter knyttet til investeringer i fremvoksende økonomier.

Arbeidsgivere

Utdanning

Relaterte saker