Hopp direkte til innhold

Transport og luftfart

Vi bistår aktører innenfor hele transportsektoren, både flytransport, busstransport, båt- og fergetransport og transport på vei og jernbane. Våre advokater kjenner de regulatoriske og faktiske rammevilkårene som gjelder for transportbransjen, og har derfor de beste forutsetninger for å gi gode råd og tjenester til bransjeaktørene.

Vi bistår selskaper i daglig drift og i større prosesser som blant annet oppkjøp, fusjoner, regulatoriske forhold og omorganiseringer. Vi har omfattende erfaring med multinasjonale finansieringstransaksjoner som involverer luftfartøy registrert i Norge, og gir i denne forbindelse bistand til flyselskap, internasjonale aktører og finansinstitusjoner. Våre spesialister i arbeidsrett bistår store aktører innenfor persontransport i arbeidsrettslige og pensjonsrettslige spørsmål.

Våre spesialister på offentlige anskaffelser bistår deg som er leverandør eller oppdragsgiver i anskaffelsesprosesser om offentlig transport. Vi gir råd under hele prosessen fra tilbudsinngivelse til eventuelle klage- og domstolsprosess om anbudskonkurranser, samt kontraktsspørsmål i forbindelse med utførelse av kontrakten. Vi har jevnlig saker med statsstøtterettslige problemstillinger knyttet til transportsektoren og rammeverket for kompensasjon i offentlige kontrakter både når det gjelder person- og varetransport på båt og ferger og persontransport med buss. Transportsektoren står overfor konkurranserettslige problemstillinger knyttet til markedsmakt, tilgang til infrastruktur og samarbeid. Vi er involvert i en rekke oppkjøp og fusjoner innen transportbransjen som er godkjent av konkurransemyndighetene.

Våre advokater har lang erfaring med ulike avtaletyper for distribusjon, og bistår deg som trenger bistand i utarbeidelse av avtaler for vare- og persontransport. Vi håndterer alle kommersielle og konkurranserettslige spørsmål knyttet til distribusjonsavtaler. Bil- og verkstedsbransjen har vi inngående kjennskap til gjennom flere oppdrag, herunder franchise- og distribusjonsavtaler m.m.

Kontakt oss – når du har behov for juridisk rådgivning og bistand.

Relaterte saker

Kontaktpersoner

Medarbeidere: Transport og luftfart